Telephone: 01834 860776
coastering-3-800pxcoastering-2-800px

Narberth CP School/Ysgol Gynradd Arberth

Dysg heddiw ...... Dawn Yfory
Today's learning  ..... Tomorrow's Talent.

Pennaeth/Headteacher: Mrs Nia Ward, MBA, PGCE

Datganiad Cenhadaeth

Cydweithiwn i ddarparu amgylchedd diogel, hapus a chroesawgar.  Bydd ‘dysgu heddiw’ yn cael ei ysbrydoli gan addysgu a dysgu o’r safon uchaf ac wrth ‘baratoi am yfory’, crëir dysgwyr llwyddiannus ac hyderus, drwy adeiladu ar gryfderau a thalentau pob unigolyn.  Datblygir y sgiliau, gwybodaeth a’r agwedd bydd angen a’r blentyn i gyfrannu’n effeithiol er mwyn tyfu’n ddinasyddion cyfrifol y dyfodol.

Mission Statement

Together, we will work to provide a safe, happy and welcoming environment.  The ‘learning today’ will be inspired by a high standard of teaching and learning, and in ‘preparing for tomorrow’ we will create successful and confident learners by building on the strengths and talents of each individual.  We will develop the skills, knowledge and attitude a child will need to make an effective contribution and grow into responsible citizens of the future.

Latest News

A Guide to Cyberbullying

YEAR 5 TENNIS STARS!

Twiiter